• USD 2,9592
  • EURO 3,4016
  • ALTIN 121,69
  • PETR 44,8900
  • BONO 9,5100

HABERLER