• USD 2,9890
  • EURO 3,3400
  • ALTIN 129,79
  • PETR 43,3200
  • BONO 9,2400

HABERLER