• USD 2,9616
  • EURO 3,2903
  • ALTIN 115,50
  • PETR 49,3750
  • BONO 9,3700

HABERLER